همه چیز در باره ی ورزش صفحه اول

آموزش پشتک وارو زدن

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

آموزش پشتک وارو زدن

پشتک وارو چیست ؟

پشتک وارو زدن

این کار یک کار نمایشی بسیار جذاب و در عین حال ساده است که با آن میتوانید دیگران را تحت تاثیر قرار دهید.چگونه با ترس پشت زدن مقابله کنیم ؟ترس از سقوط در ذات انسان است و داشتن این ترس طبیعی است ولی میتوان بر آن غلبه کرد
برای غلبه به این ترس مراحل زیر را انجام دهید

ملق زدن
برای غلبه بر ترس پشتک وارو زدن در ابتدا باید با حرکت ملق زدن برعکس شروع کنید تا مغزتان را برای این موضوع آماده کنید
به این صورت که به صورت چمباتمه بنشینید و سعی کنید به عقب گلوله شوید و مثل توپ برگرید.

پل زدن

پل زدن ورزش پل زدن
حرکت بعدی برای آمادگی حرکت پل است شما باید در حالت نیمه نشسته سعی کنید حرکت پل را انجام دهید.
حرکت پل به انعطاف عضلات شکم و فیله کمک میکند و برای آمادگی پشتک زدن بسیار مفید است.

پشت با تکیه یک دست
برای این کار شما باید به حالت نیمه نشسته سعی کنید روی یک دستتان پشتک بزنید این کار را آنقدر تکرار کنید تا کم کم وزنتان را از یک دست کاهش دهید تا بتوانید بی دست این کار را بکنید.

پشتک زدن
بعد از آمادگی کامل روی یک سطح نرم  (مثلا چندتشک روی هم) با اعتماد به نفس و کمی شجاعت اولین پشتک را بزنید.

چه قسمت هایی از بدن باید قوی باشد ؟
قبل از شروع به پشتک زدن حتما بدنتان را قوی کنید تا از سقوط جلوگیری کنید.
این آمادگی حداقل باید یک ماه باشد.
بهترین حرکات برای آمادگی حرکات شنا سوئدی ، اسکات ، بارفیکس است.
میتوانید طبق برنامه ی زیر بدنتان را برای پشتک زدن آماده کنید.

این برنامه به مدت سی روز باید انجام شود.
اسکات 5 ست 20 تایی
شنا سوئدی 5 ست 20 تایی
بارفیکس 5 ست هر تعداد که میتوانید

آموزش پشتک زدن

اگر موقع پشتک زدن موفق نشیدم چه اتفاقی برایمان می افتد ؟


بد ترین حالت ممکن در پشتک زدن بدون آمادگی ، فرود آمدن روی گردن است که این ممکن است باعث قطع شدن نخاع و فلج شدن کامل بدن و بدون درمان برای همه ی عمر است.
اگر حتی درصدی فکر میکنید نمیتوانید این کار را بکنید بهتر از به یک سالن ژیمناستیک بروید و از یک مربی بخواهید مدتی با شما کار کند.
پس مراقب فلج شدن باشید!